Růžencová kruciáta za vlast

Růžencová kruciáta za vlast vznikla z iniciativy laiků.

Náš úmysl zní: s Neposkvrněnou Pannou Marií se modleme za vlast věrnou Bohu, kříži a evangeliu.

Každý účastník se rozhodne každý den modlit růženec na tyto úmysly, alespoň jeden desátek.

Úmysly lze připojit také k jiným úmyslům, za které se už na desátku růžence modlíme.

16.05.14

Růžencová kruciáta za vlastRůžencová kruciáta za vlast

Růžencová kruciáta za vlast vznikla z iniciativy laiků
Náš úmysl zní: s Neposkvrněnou Pannou Marií se modleme za vlast věrnou Bohu, kříži a evangeliu.
Každý účastník se rozhodne každý den modlit růženec na tyto úmysly, alespoň jeden desátek. Úmysly lze připojit také k jiným úmyslům, za které se už na desátku růžence modlíme.

Růžencová kruciáta za vlast začala v Polsku 15. 06. 2011, ale přišel čas, aby růžencovou kruciátu začaly i jiné země a národy za své vlasti.
Věříme, že bude účinná, stejně jako všechny předchozí kruciáty, které známe: z Lepanta, z Rakouska, Filipín, Kolumbie a v poslední době z Maďarska. 
Za vzor jsme vzali Maďarsko, které odmítlo postkomunistický a liberální model vývoje země. Obrátili se ke křesťanským kořenům Evropy a na Božích základech staví svou buducnost. To si také přejí Poláci a jiné národy – návrat k Bohu.
Podobně jako v Maďarsku (kde více než milion občanů deklarovalo modlitbu za vlast) jsou také v Polsku shromažďovány deklarace o přistoupení ke kruciátě. V současné době se připojilo již více než 115 000 účastníků, ale ještě více osob se modlí za vlast bez toho, aby to oficiálně deklarovali.
Na webové stránce je možné se ke kruciátě přihlásit online. Stačí vyplnit formulář. 

Růžencová kruciáta je pod duchovní péči otců paulinů z Čenstochové.

„Marie ochrání svět před úplnou záhubou a Polsko neopustí Královnu nebe.“ (kard. August Hlond, primas polský).

Pro inspiraci:
V rámci růžencové kruciáty se pořádají různé akce:
-    - Mše sv. za vlast  
-    - Každý měsíc kajícný pochod ulicemi varšavského Starého města. V současné době se podobné pochody konají také v dalších městech (5).
-    - V březnu 2012 byly po celém Polsku instalované velké billboardy s výzvou k Panně Marii: „Maria, Královno Polska, zachraň nás, neboť hyneme.“ (200).
-   - Jednou za měsíc se koná noční bdění před obrazem Matky Boží v Čenstochové.

Během těchto modliteb se vzpomíná na učení kard. Stefana Wyszyńského a Augusta Hlonda. V dnešní tragické době Polsko opět potřebuje slova těchto velkých patriotů. 
Kard. August Hlond: „Jediná zbraň, se kterou Polsko zvítězí, je růženec.“
Kard. Stefan Wyszyński: „Vítězství, až přijde, bude vítězstvím Nejsvětější Matky.“
Z učení kard. Augusta Hlonda, který v roce 1948 předpověděl mariánské sjednocení národů: „Polsko nezvítězí zbraní, ale modlitbou, pokáním, velkou láskou k bližnímu a růžencem.“
Arcibiskup Václav Depo, současný diecézní biskup v Čenstochové, který se jako první polský biskup připojil ke kruciátě, je jejím patronem. Mnoho arcibiskupů a biskupů (17) potvrdilo, že se připojují ke kruciátě. Zvláštním způsobem se o její rozvoj zasloužil arcibiskup Andrzej Dzięga, který řekl: „Ano, budu se modlit s Neposkvrněnou Marií, aby moje vlast byla věrná Bohu, kříži a evangeliu.“  

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.